In dit artikel bespreken we wat 'Total Cost of Ownership' (TCO) is, waarom we dit zo vaak over het hoofd zien of onderschatten en waar u rekening mee dient te houden bij de aanschaf van een nieuwe inkjet printer. 

Wat is de Total Cost of Ownership (TCO) van een product?


TCO word cloud

De Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor een product of een dienst gedurende de volledige levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aankoopprijs omvat het alle kosten van het moment van aankoop tot het moment dat er afstand van wordt gedaan.

Kortom: De Total Cost of Ownership is een financiële schatting, bedoeld om u te helpen de directe en indirecte kosten van een product in te schatten en op die manier alle aanbiedingen nauwkeurig met elkaar te vergelijken.  Als u enkel rekening houdt met de aankoopprijs, onderschat u de werkelijke kosten gedurende de levensduur van het product en kan uw ROI (Return On Investment) aanzienlijk worden verlaagd. 

Waarom wordt TCO zo vaak over het hoofd gezien of onderschat?

Een vaak opgegeven reden is dat er een gebrek aan inzicht is in hoe gemakkelijk TCO kan worden berekend. Intussen evolueren de verschillende afdelingen (productie, aankoop, …) binnen een bedrijf daarin en hebben ze een bredere kijk, om zo een beter geïnformeerde keuze te maken bij hun aankopen.

Daarnaast blijkt dat niet elke machine gelijkwaardig is gemaakt. Men moet niet enkel rekening houden met de zichtbare, directe aankoopkosten van de machine, maar ook met alle extra, vaak verborgen, kosten. Dit is te vergelijken met een ijsberg, waarbij het overgrote deel zich verborgen, onder de waterlijn bevindt:

TCO ijsberg

Wat zijn zoal die verborgen, indirecte kosten waarmee u rekening moet houden?

Operationele kosten

De operationele kosten omvatten:

 • Verbruiksartikelen. 
 • Energieverbruik.
 • Kosten voor wisselstukken.

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten omvatten:

 • Onderhoudsvereisten. Vermindering van de onderhoudskosten dankzij self-service modules en langere onderhoudsintervallen bespaart natuurlijk geld en tijd voor het onderhoudspersoneel.
 • Transportkosten voor de service engineers telkens ze een onderhoud uitvoeren.
 • Kosten en tijd die nodig zijn om de productieomgeving te reinigen indien er inkt in gemorst werd, en de daaruit voortvloeiende verstoring van de productielijn.

Stilstandkosten

De stilstandkosten omvatten:

 • Verloren productie, met een mogelijk verlies van orders tot gevolg vanwege het onvermogen om aan de overeengekomen vraag te voldoen.
 • Mogelijke boetes van detailhandelaren bij laattijdige levering.
 • Directe arbeidskosten, naast stress bij het personeel.
 • De benodigde tijd om terug te keren naar een optimale output na stilstand (productiemanagers willen langere intervallen tussen de onderhoudsbeurten).
 • Ongeplande stilleggingen bij storingen.

 

 Overweegt u de aanschaf van een nieuwe inkjet printer? Onderschat de impact van de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) niet!


TIP!
Hou deze formule bij de hand wanneer u een nieuwe aanschaf overweegt:

 TCO formule

 

Overweegt u de aanschaf van een nieuwe inkjet printer? 
Een aantal tips om uw totale gebruikskosten (TCO) onder controle te houden:

 • Kies voor eenvoudig te beheren apparatuur met self-service mogelijkheden voor de gebruiker, met hulp van aanwijzigen op het scherm.
 • Ga voor de langst mogelijke intervaltijd tussen twee onderhoudsbeurten (< 18 maanden) om een lange, continue werking met een minimale onderbreking te garanderen.
 • Kijk of de mogelijkheid bestaat om een onderhoud in te plannen rond uw eigen werkschema, waardoor onnodige downtime wordt voorkomen.
 • Streef naar een snelle, eenvoudige en propere vervanging van de verbruiksartikelen, zonder mogelijk contact met inkt of solvent.
 • Kies voor een inkjet printer waarbij u geen inktmodule core moet vervangen na zoveel jaar.

Als u voor onze Linx kleinkarakter inkjet printers kiest, geniet u sowieso van alle hierboven vermelde voordelen!

 

TCO is een waardevol instrument om enerzijds de grotere impact van de aankoop van apparatuur te begrijpen en - mits zorgvuldig toegepast - anderzijds de kosten en stilstanden te verminderen. Met gunstige effecten tot ver in de toekomst.

Ontdek hier onze Linx inkjet printers en/of neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier


Vraag ons vrijblijvend meer informatie of advies

Onze partners