Wettelijke vermeldingen

Ondanks de zorgvuldigheid van ons team om zo exact mogelijke informatie te publiceren, komende van heel diverse bronnen, zijn noch de uitgever noch de host verantwoordelijk voor eventuele fouten of nalatigheden.

Gebruiksvoorwaarden en copyright

Deze site is beperkt tot uw persoonlijk gebruik. U hebt geen toelating de inhoud van de site, of het nu om teksten of bewegende beelden gaat, te verspreiden, te verkopen of te wijzigen en dit voor eender welke vorm van commerciële of publieke activiteiten. Er wordt u alleen het recht verleent om deze site te gebruiken of  te vertonen voor uw persoonlijke informatie en u aanvaardt de werkingswijze niet te onderbreken of trachten te onderbreken door welk middel ook.

Minderjarigen

Indien u minderjarig bent, hebt u het recht toelating te vragen bij uw ouders of  wettelijke vertegenwoordigers vooraleer elke soort van informatie naar deze site door te sturen. Het gaat om het versturen van e-mail,  aanvragen tot antwoord, versturen van informatie naar deze site.

Wijziging van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de site

Deze site kan op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging, de volledige actuele gebruiksvoorwaarden of een deel ervan wijzigen of annuleren. Elke wijziging gaat van kracht op datum van publicatie. Het feit dat u de site gebruikt na publicatie van de wijzigingen, bekrachtigd uw akkoord betreffende deze wijzigingen. Deze site kan op elk ogenblik wijzigen, of het nu om de inhoud, presentatie of andere elementen gaat.

Beschikbaarheid van de producten en diensten

De vermelde diensten en producten op deze site kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn.
Het betaamt u dit op elk moment na te vragen.70-462 70-463 70-466 

Neem contact met ons op.
Wij helpen u graag!

Onze partners