Nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving

Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke organismen in Europa. Sleutelpunten waarop men wil inspelen:

  • betere bescherming tegen risico’s,
  • meer aandacht voor traceerbaarheid,
  • de juiste maatregelen kunnen treffen bij een incident.

De nieuwe regelgeving "2016/2031/EU" rond de plantenpaspoortplicht trad in voege op 14 december 2019.  Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 200/29/EG.

Uitbreiding plantenpaspoort

Het plantenpaspoort is al jaren een vertrouwd begrip. Toch is er eind 2019 iets veranderd: Het plantenpaspoort krijgt immers een nieuw gezicht met de nieuwe regelgeving die ervoor zorgt dat  het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en de mogelijke bron makkelijker traceerbaar is bij besmettingen.

Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor (bijna) alle planten bestemd voor opplant met uitzondering van enkele zaden. Iedere kweker of handelaar die planten wil afleveren, vergezeld met een plantenpaspoort moet hier een erkenning voor aanvragen bij het FAVV. In geval van erkenning ontvangen zij een bedrijfsspecifieke registratienummer die op het plantenpaspoort vermeld moet staan

Het komt erop neer dat sinds eind 2019 alle zaaizaden, sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen, teeltmateriaal en aardappelpootgoed vergezeld moeten zijn van een plantenpaspoort wanneer ze verplaatst worden, ook voor verkeer binnen België.

Wat is een plantenpaspoort?

planten vlag

Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie dat gedocumenteerd moet zijn bij het verhandelen van stekken, zaden, planten en bomen binnen de EU. Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren.

Een plantenpaspoort bewijst dat de producent voldoet aan de geldende regels en eisen die zijn vastgesteld, en dat de onderneming onder een inspectieregime valt van een keuringdienst.

Het plantenpaspoort heeft enkele strikte eisen wat vormgeving betreft en moet aangebracht worden op elke handelseenheid, bv. op het etiket.

Hoe moet het plantenpaspoort er voortaan uitzien?

Europa legt een vaste lay-out op zodat plantenpaspoorten voor alle lidstaten uniform zijn opgemaakt. De paspoorten mogen op een etiket gedrukt worden zolang de informatie duidelijk afgescheiden is van andere informatie op het etiket. De informatie op het paspoort moet met het blote oog leesbaar zijn. Het paspoort mag vierkant of rechthoekig zijn.

voorbeeld plantenpaspoortVoorbeeld plantenpaspoort

Verplichte elementen:

  • Linksboven de EU-vlag in kleur of zwart-wit
  • Rechtsboven het woord 'Plant Passport'
  • Achter de letter A : botanische naam van de plantensoort(en)
  • Achter de letter B: bedrijfseigen FAVV-registratienummer
  • Achter de letter C: traceerbaarheidscode
  • Achter de letter D: tweelettercode van de lidstaat

Manieren om het plantenpaspoort aan te brengen

printen plantenpaspoort Linx

Er zijn verschillende manieren om het plantenpaspoort op uw product aan te brengen:

Kleinkarakter inkjet printers

Print het plantenpaspoort met de gewenste informatie rechtstreeks op de pot of tray van iedere plant.

Hoge resolutie inkjet printers

Print het plantenpaspoort met de gewenste informatie op één of meerdere zijden van de omdoos.

Desktop label printers

Print het plantenpaspoort met de gewenste informatie op uw steekkaarten of etiketten. Dit kan zelfs in full colour.

Thermal transfer folieprinters

Print het plantenpaspoort met de gewenste informatie direct op de folieverpakkingen

Waar moet het plantenpaspoort aan vastgehecht zijn?

Een plantenpaspoort moet overal fysiek aanwezig zijn, zelfs op de kleinste handelseenheid. Een handelseenheid is een partij planten die fysiek duidelijk samenhoort. Dit kan een vrachtwagen, een CC kar, pallet, palox, tray, bundel planten of individuele plant zijn.

Hoe lang moeten de paspoortgegevens minimaal bijgehouden worden?

Alle paspoortgegevens van geproduceerde en verhandelde planten moeten drie jaar lang bijgehouden worden. Er moet dus drie jaar lang traceerbaarheid gegarandeerd worden.

Printen, aanbrengen van plantenpaspoort

 

Wilt u voldoen aan de nieuwe plantenpaspoortplicht?

Neem dan gerust contact op met onze specialisten via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag verder bij uw zoektocht naar de beste oplossing! Of kijk voor meer informatie op de speciale website van AVBS, de beroeps-vereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening.

Vraag ons vrijblijvend meer informatie of advies

Onze partners